Kontakt

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel Sro 38260/T

 

PETER MOTUS, s. r. o.                                                                     Konateľ spoločnosti:
Ľ. Štúra 97                                                                                       Peter Motus
906 32 Jablonica                                                                              tel. +421905228169
Slovensko                                                                                        e-mail. hadiejedy@gmail.com

 

Osoba poverená maloobchodom a odbytom do lekární:                Obchodný zástupca pre Českú republiku:

Ivan Sklenár                                                                                    PRANAT Praha
tel. +421908704489
e-mail: iv.sklenar@gmail.com                                                         Ing. Natália Lazárková           
                                                                                                         tel. +420 602238079
                                                                                                         e-mail. pranat@seznam.cz